Jeśli jesteś już zdecydowan(y)a na konkretną tatuażystkę, napisz maila na:

tyna@bodyfikacje.com – do Tyny

pozostali artyści
STUDIO@BODYFIKACJE.COM

Mail powinien być skonstruowany w następujący sposób:

 • podaj koniecznie swoje dane: imię i nazwisko, nr telefonu
 • opisz co chciałabyś/chciałbyś wytatuować, opisz krótko wzór
 • w załączniku możesz dołączyć inspiracje, zdjęcia wzoru
 • napisz w którym miejscu na ciele miałby być wykonany tatuaż i jakiej wielkości

Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed wysłaniem wiadomości:

REGULAMIN

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.

 1. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

2. Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie wyceniane są indywidualnie.

3. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zadatek. Wliczany jest on w cenę tatuażu. Rezerwacji można dokonywać również telefonicznie a zadatek wpłacać na konto przelewem bankowym. Rezerwacja terminu niepotwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Jeśli tatuaż wykonywany jest w naszym studio projekt jest bezpłatny. Projekt stanowi własność studio, w przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu zabrania się przekazywania go osobom trzecim czy realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia związane z projektem są naruszeniem praw autorskich z następstwem prawnym.

5. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania. W szczególnych przypadkach tatuator może przedstawić projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.

6. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zadatek jest bezzwrotny.

7. Studio dopuszcza możliwość 1 krotnego przełożenia terminu tatuażu bez utraty zadatku.

Przełożenie terminu tatuażu na mniej niż 7 dni przed umówionym terminem, jest równoznaczne z odwołaniem już ustalonego terminu i skutkuje utratą zadatku.

8. W przypadku rezygnacji (odwołania) z terminu tatuowania zadatek przepada, chyba że Klient odwoła umówioną wizytę tydzień wcześniej – w takim przypadku Studio zwraca wpłacony zadatek.

9. W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku  zadatek przepada.

10. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.

11. Tatuator może przerwać sesję w przypadku złego samopoczucia klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji.

12. Tatuator może  odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny

13. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.

14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

15. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

16. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.

17. W ciągu miesiąca klientowi przysługuje poprawka tatuażu, jeżeli zasady gojenia były przestrzegane, a tatuaż wymaga poprawy. (Poprawka nie jest jednoznaczna z dokładaniem elementów do tatuażu). Istnieje też możliwość darmowej poprawy tatuażu przy okazji robienia kolejnego, wtedy czas przedłużony jest do 6 miesięcy.

18. Prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących. 

Ponadto przypominamy, że osoby które czują się chore, mają jakiekolwiek objawy, takie jak: katar, kaszel, podwyższoną temperaturę, biegunkę i.t.p. proszone są o przełożenie wizyty. Jeżeli zauważymy jakikolwiek niepokojący objaw, nie podejmiemy z Wami współpracy.

PIERCING:

 • piercing wykonujemy od 16 roku życia, za zgodą rodzica oraz standardowe przekłucia płatka ucha od 8 roku życia (w przypadku rezygnacji dziecka podczas przekłucia pobieramy opłatę za przygotowanie stanowiska w wysokości 30 zł)
 • w czasie przyjmowania leku Izotek oraz 2 miesiące po zakończonym leczeniu nie wykonujemy przekłuć. 

TOOTH GEMS:

 • reklamacja 2 miesiące od daty wykonania.

Regulamin korzystania z Voucherów

 1. Termin ważności znajduje się na Voucherze (6 miesięcy od daty zakupu). Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów.
 2. Voucher można nabyć u Wystawcy, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia.
 3. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.
 4. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za skorzystanie z usługi studia Bodyfikacje.
 5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta. 
 6. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 7. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 8. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi. 
 9. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

– upłynął termin ważności vouchera

– nie dokonano wcześniejszej uprzednio rezerwacji w terminie ważności vouchera